Arbo-Precision

Polityka prywatności i cookies

Polityka Prywatności i Cookies („Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Osób korzystających z usług świadczonych przez Z.P.U.H. ARBO Tomasz Arkabus, z siedzibą przy ul. Kawia 4/16, 42-202 Częstochowa, NIP: 5730110927, REGON: 150002600, reprezentowaną przez Tomasza Arkabus,(„Administrator”) w ramach strony internetowej znajdującej się pod adresem: http://arbo-precision.pl/ („Strona internetowa”).

Korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację poniższych warunków Polityki.

Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Państwa danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony Osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Kontakt z Administratorem

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: info@arbo-precision.pl.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora w ramach Strony internetowej wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania.

Kontakt e-mailowy

W celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również w celu przesłania zapytania poprzez formularz kontaktowy (jeżeli jest dostępny na Stronie internetowej), niezbędne jest przekazanie adresu e-mail. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie Państwa zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Działalność w social mediach

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przekazane za pośrednictwem konta na portalu LinkedIn ZPUH ARBO Tomasz Arkabus. Dane osobowe podawane na koncie będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania kontem, komunikowania się z Państwem oraz kierowania do Państwa treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO).

Dane te będą przetwarzane wyłącznie w przypadku wybrania opcji Obserwuj, lub gdy w inny sposób zostawią Państwo swoje dane, np. w formie umieszczenia komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia konta lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Zasady odnoszące się do konta ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczone jest konto ustalają podmioty zarządzające tymi portalami (Microsoft Corporation).

Newsletter

W celu zapisania się do newslettera (jeżeli jest dostępny na Stronie internetowej), niezbędne jest przekazanie adresu e-mail oraz imienia za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. Użytkownik może też w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi do usunięcia danych z bazy – dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO.

Komentarze

W celu zamieszczenia komentarza na Stronie internetowej (jeżeli istnieje taka możliwość na Stronie internetowej) niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz nazwy Użytkownika. Ponadto w treści komentarza Użytkownik może podać inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie imienia i adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub / i wyświetleniu avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych na Stronie internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodnych z prawem lub zawierających jakiekolwiek linki do innych stron.

Ponadto przekazywane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych celów oraz:

Profilowanie

W celu stworzenia Państwa profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym) dostosowanego do Państwa preferencji, Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilować – nie będzie to jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Państwa aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji Odbiorców.

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, takich jak dostawca oprogramowania, dostawca płatności, biuro księgowe, hostingodawca, podmiot zapewniający usługi marketingowe, podmiot zapewniający usługi statystyczne.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.

Na Stronie internetowej mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności lub Regulaminem tych stron.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Z uwagi na korzystanie z usług np. LinkedIn, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). LinkedIn stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub Standardowe Klauzule Umowne.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści Polityki Prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Uprawnienia

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem

Państwa danych osobowych:

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

Strona internetowa korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Państwa urządzeniu końcowym.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, a także w celach statystycznych i marketingowych. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Państwa identyfikację.

Administrator może umieszczać w Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Strony internetowej, które umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Strony internetowej (służą one m.in. do dopasowania układu Strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania ze Strony internetowej).

Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat tego, w jaki sposób działają pliki cookies, mogą Państwo zapoznać się z treściami na przykład na następujących stronach internetowych: http://www.allaboutcookies.org lub http://wszystkoociasteczkach.pl.

W związku z tym, że Administrator wyświetla na Stronie internetowej treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak LinkedIn, oraz korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu LinkedIn, na Stronie internetowej są wykorzystywane pliki cookies LinkedIn.

Administrator korzysta także z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które Państwo wyświetlili, czas, jaki Państwo spędzili na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies Google dotyczące usługi Google Analytics.

Podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Państwa przeglądarce. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony internetowej.

Polityka obowiązuje od dnia 19 grudnia 2023.

Masz pytania? Zadzwoń

+48 34 368 04 20 +48 34 372 32 72

Formularz kontaktowyZgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia przez administratora danych osobowych odpowiedzi na przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie/reklamacje.

Arbo-Precision informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij